نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

 لیست اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل

1. بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی، شیوع، بروز و ابتلا به بیماریهای مزمن

2. مطالعات غربالگری و بیماریابی بیماریهای مزمن (سرطان، دیابت، الزایمر، ام اس، چاقی و ...)

3. بررسی سیستمهای ارائه مراقبت در منزل به بیماریهای مزمن

4. بررسی سیستمهای ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی به بیماران مزمن

5. بررسی الگوهای رفتاری و سبک زندگی بیماران و  مبتلایان به بیماریهای مزمن

6. بررسی تبعیت بیماران از برنامه های درمانی و رژیمهای غذایی در بیماریهای مزمن

7. حمایت اجتماعی از بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن در خانواده های آسیب پذیر

8. بررسی روش های طب تکمیلی نظیر طب فشاری، طب سوزنی، ریلکسیشن، هومیوپاتی

9.  کمک به سازگاری بیمار و خانواده با بیماری مزمن

10.بررسی استفاده از سایر روشهای حمایتی و پیگیری در ارائه مراقبت در منزل به بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن

11. بررسی تاثیر پرستاری تلفنی به بیماران مبتلا به بیماری مزمن

12.  بررسی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به بیماری مزمن و رضایتمندی از دریافت خدمات 

13.  تاثیر بیماریهای مزمن بر عملکرد خانواده و کمک به فرایند عادی سازی روال زندگی خانواده

14.  توانمند سازی خانواده و بیمار مبتلا به بیماریهای مزمن جهت مراقبت در منزل

15.   مراقبت خانواده محور به بیماران مبتلا به بیماری مزمن  

16-   عوامل موثر بر دریافت خدمات مراقبت خانواده محور به بیماران مبتلا به بیماری مزمن

17.   استفاده و کاربرد تئوریهای پرستاری در مراقبت از بیماری مزمن

18.   مراقبت حین ترخیص به بیماران مبتلا به بیماری مزمن

19.   بررسی چالشهای مراقبتهای بهداشتی و درمانی در مادران باردار مبتلا به بیماری مزمن

20.   یافتن مناسب ترین و مقرون به صرفه ترین درمان های غیر دارویی برای بیماران مزمن

21.   همکاری با مراکز علمی پژوهشی ملی و بین المللی و داخل و خارج در راستای اهداف مرکز

22.   مشکلات عاطفی روانی بیماران مبتلا به بیماری های مزمن

23.   پژوهش هایی در زمینه توانمند سازی، ارتقای خود مدیریتی، خود مراقبتی، خود کارآمدی بیماران مزمن در ابعاد زیستی، روانی اجتماعی، معنوی و فرهنگی

24.   اقدام پژوهی در زمینه مراقبت از بیماران مزمن

25.   پژوهش در زمینه راهکارهای ارتباطی بیماران مزمن با سیستم بهداشتی درمانی

26.   تجارب خانواده در مراقبت از بیماران مزمن

27.   تحقیقات کمی و کیفی و تلفیقی جهت نظریه پردازی، الگو سازی، ابزار سازی در مفاهیم محوری مشکلات بیماران مزمن (درد مزمن، تصویر ذهنی، اختلال خواب، حقوق بیمار)

28.   تهیه و استاندارد سازی گایدلاین های مراقبت از بیماران مزمن در منزل

29.   کنترل علائم بیماران مبتلا به سرطان در منزل

30.   تحقیق در زمینه تطابق برنامه های آموزشی در بیمارستان با نیازهای بیماران مزمن در منزل

31.     نقش معنویت در سازگاری بیماران مزمن

32.   ارائه مدل های آموزشی مناسب در آموزش به بیماران مزمن

33.   سواد سلامت و توسعه آن در بیماران مزمن

34.   پژوهش در زمینه میزان بروز حوادث در بیماران مزمن

گرایش پژوهشی مرکز :

ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی به بیماران مزمن در منزل