صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

مطالب آموزشی :

کتابچه کنترل بیماری دیابت نوع دو      تهیه و تنظیم : فرزانه میری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش بهداشت جامعه             

  زیر نظر: دکتر مسعود خداویسی  و خانم افسر امیدی  اعضای مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن در منزل

 

کتابچه آموزش مدیریت دیابت کودکان            تهیه و تنظیم : سیده زهره مرتضوی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری گرایش کودکان

زیر نظر : خانم دکتر فاطمه چراغی عضو مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن

 

 

کتایچه دیابت نوع دو                 تهیه و تنظیم :صفورا خان محمدی

زیز نظر: سید رضا برزو عضو مرکز تحقیقات مراقبت بیماریهای مزمن

 

 

کتابچه مراقبت در منزل بعد از عمل جراحی قلب   تهیه و تنظیم : بهنام مسموعی

دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه