صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

امکانات مرکز : 2 دستگاه کامپیوتر  با تمام  ملزومات اسکنر با قابلیت های تخصصی پرینتر- اتاق کنفرانس مجهز به امکانات سمعی و بصری مناسب

خدمات :

1 آموزشی

2 پژوهشی

3 مشاوره

4- همکاری بین بخشی

5- مساعدت در چاپ مقالات علمی پژوهشی داخلی

6- تدوین کتاب

7- برگزاری سخنرانی علمی ،کارگاه، همایش