صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

 لیست پایان نامه مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن در منزل

 

ردیف

عنوان مقاله

استادراهنما

نام مجری

تاریخ تصویب

تاریخ پایان

1

بررسی تاثیر مراقبت پرستاری در منزل بر پیشگیری از زخم فشاری در بیماران با ضایعات مغزی نخاعی

غلامحسین فلاحی نیا

محمد ولی کیان

1392

پایان یافته

2

بررسی تاثیر طب فشاری برخستگی و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان

دکتر علی بیگمرادی

فاطمه نجفی

1392

پایان یافته

3

تاثیر مراقبت پیگیر بر اضطراب افسردگی ،عزت نفس و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی

دکتر علی بیگمرادی

اعظم جلالی نسب

1392

پایان یافته

4

بررسی تاثیر مراقبت خانواده محور بر مدیریت کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت همدان

دکتر فاطمه چراغی

سیده زهرا مرتضوی

1393

پایان یافته