نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

 اولویتهای پژوهشی :

*بررسی سیستمهای ارائه مراقبتهای بهداشتی و درمانی به بیماران مزمن

   *  بررسی سیستمهای ارائه مراقبت در منزل به بیماران مزمن

   * بررسی اپیدمیولوژیک فراوانی، شیوع، بروز و ابتلا به بیماریهای مزمن

   *  بررسی روشهای طب تکمیلی نظیر طب فشاری، طب سوزنی، ریلکسیشن، هومیوپاتی و آروماتراپی در                

   *  تسکین علایم و نشانه ها، عوارش و درمان بیماریهای مزمن

   *  مطالعات غربالگري بیماریهای مزمن (سرطان، ديابت، الزايمر، ام اس، چاقي و ....)

   * بررسي الگوهاي رفتاري و سبك زندگي بيماران و افراد خانواده مبتلايان به بيماريهاي مزمن

   *  بررسي تبعيت بيماران از برنامه هاي درماني و رژيمهاي غدايي در بيماريهاي مزمن

   *  حمايت اجتماعي از بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن درخانواده هاي آسيب پذير

   *  آموزش و مشاوره در زمينه پيشگيري و كاهش عوامل مستعد و تشديد كننده بيماريهاي مزمن

         *  كمك به سازگاري بيمار و خانواده با بيماريهاي مزمن سبك زندگي بيماران مبتلا به بيماريهاي            * بررسي تجربيات تنش زاي ناشي از بيماري مزمن    

         *   بررسي و ارتقاي كيفيت زندگي بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

   *   بررسي راهكارهاي كمك به پذيرش برنامه درماني توسط خانواده و بيماران مبتلا به بيماريهاي مزمن

   *  تاثير بيماريهاي مزمن بر عملكرد خانواده و كمك به فرآيند عادي سازي روال زندگي خانواده

   * كاهش اثرات عاطفي و رواني بيماريهاي مزمن بيمار بر ساير اعضاي خانواده