نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

نام: مسعود

نام خانوادگی: خداویسی

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                  

رتبه علمی:دانشیار

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

 

لینک سامانه علم سنجی

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: چراغی

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                          

رتبه علمی:دانشیار

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

لینک سامانه علم سنجی

 

نام: غلامحسین

نام خانوادگی: فلاحی نیا

تحصیلات: کارشناس ارشد پرستاری داخلی                                                      

رتبه علمی:مربی 

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

لینک سامانه علم سنجی

 

نام: سیدرضا

نام خانوادگی: برزو

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                         

رتبه علمی:دانشیار

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

لینک سامانه علم سنجی

 

نام: ایرج

نام خانوادگی: صالحی

تحصیلات:دکترای تخصصی فیزیولوژی                                                    

رتبه علمی:استاد

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پیراپزشکی

 

لینک سامانه علم سنجی

 

نام: عفت

نام خانوادگی: صادقیان

تحصیلات:پرستاری                                                                          

رتبه علمی:استادیار  

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

 

لینک سامانه علم سنجی

 

نام: رویا

نام خانوادگی: امینی

تحصیلات:پرستاری                                                                          

رتبه علمی:مربی

شماره تماس:08138380150

آدرس :دانشکده پرستاری مامائی

 

لینک سامانه علم سنجی

 

نام: عظیم

نام خانوادگی: عزیزی

تحصیلات:پرستاری                                                                           

رتبه علمی:استادیار 

شماره تماس:08138380150

آدرس :
دانشکده پرستاری مامائی
لینک سامانه علم سنجی

نام و نام خانوادگی : فاطمه محمدی

مرتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : پرستاری

شماره تماس : 38380583-38380572-081

ایمیل : mohammadifateme47@yahoo.com

لینک سامانه علم سنجی