صفحه دانشگاه 
نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

ریاست مرکز:

نام: مسعود

نام خانوادگی: خداویسی

تحصیلات:دکترای تخصصی پرستاری                                                  

رتبه علمی: دانشیار

شماره تماس:08138380150

آدرس :
دانشکده پرستاری مامائی