نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
تقویم

 اهداف :

1-توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم مراقبت بیماریهای مزمن در منزل

2-انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی درجهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

3-جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد ،مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

4-تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه مراقبت از بیماریهای مزمن در منزل

5-ترغیب ، تشویق و بکارگیری محققین

6-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

7-همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران


چشم انداز :

ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء مراقبت از بیماریهای مزمن بویژه در منزل با انجام پژوهشهای علمی، بنیادی ،کاربردی و تخصصی بمنظور ارتقاء سطح سلامت جامعه و فراهم نمودن زمینه خلاقیت، نوآوری و تولید دانش مراقبت از بیماریهای مزمن

ماموریت:

ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی به بیماران مزمن در منزل